XVIII 15K Massamagrell
corredor
INSCRIPCIÓ DE CLUBS

EN AQUESTA EDICIÓN NO CAL FER UNA INSCRIPCIÓ DE CLUBS

LA CLASSIFICACIÓ DE CLUBS ES REALITZARÀ EN FUNCIÓ DEL NOM DEL CLUB QUE HAJA USAT CADA CORREDOR EN LA SEUA INSCRIPCIÓ.

PUNTUARAN ELS CINC PRIMERS ATLETES ENTRATS A META.