corredor
INSCRIPCIÓ DE CLUBS

PER A OPTAR A PREMI EN LA CATEGORIA D'EQUIPS, A MÉS DE LA INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL DE CADA CORREDOR, CAL OMPLIR EL FORMULARI HABILITAT A ESTE EFECTE AMB LA RELACIÓ DE CORREDORS QUE INTEGREN L'EQUIP I LES DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CLUB.

 

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS : ÚNICAMENT OPTARAN AQUELLS CLUBS QUE HAGEN ENVIAT ABANS DE LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI D'INSCRIPCIONS EL FORMULARI OFICIAL HABILITAT PER A TAL EFECTE. TOTS ELS COMPONENTS DE L'EQUIP HAURAN D'ESTAR OFICIALMENT INSCRITS EN LA PROVA.

 

PUNTUARAN ELS TRES PRIMERS ATLETES ENTRATS A META.

Top Run

 

 


Copyright © 2012. Club Atletisme Massamagrell.

Contacte: club_atletismo_massamagrell@hotmail.com