corredor

REGLAMENT

ARTICLE 1º
La regidoria d'Esports de l'Excm. Ajuntament de Massamagrell, patrocina la XVI Edició de la 15 KM "Vila de Massamagrell", la qual estarà organitzada pel Club Atletisme Massamagrell. La prova tindrà lloc el dissabte 3 de maig de 2016, a les 19:00 hores i acabarà a les 20:45 hores, sent una hora i quaranta-cinc minuts el temps màxim de la prova.

Podrà participar qualsevol persona major de 18 anys que ho desitge sense importar sexe o nacionalitat d'acord amb les limitacions establides en aquest Reglament.

ARTICLE 2º
El circuit està certificat, amb una distància total de 15 quilòmetres, sent la totalitat de la seua superfície d'asfalt. Consta de dos voltes, la primera de cinc quilòmetres i la segona de deu quilòmetres. 

L'eixida i meta estan ubicades en l'Avinguda de Náquera.

ARTICLE 3º

INSCRIPCIÓ GENERAL A LA XVI 15 KM VILA DE MASSAMAGRELL

Les inscripcions dels participants a la XVI 15 Km “Vila de Massamagrell” es realitzaran a la web oficial de la prova www.15km.es

Existirán dos modalitats d’inscripció:

1-INSCRIPCIÓ 15KM TOP:

-14€, aquesta inscripció inclou tots els servicis habituals de la prova; dorsal xip, segur, fira del corredor, calaixos d'eixida, guarda-roba, animació musical durant el recorregut, avituallaments, trofeus, classificació, entre otros... Més conjunt de PANTALÓ I SAMARRETA. Esta modalitat disposarà d'un límit de 3.000 dorsals.

2-INSCRIPCIÓ 15KM LOW-COST:

-6€, aquesta inscripció inclou tots els servicis habituals de la prova; dorsal xip, segur, fira del corredor, calaixos d'eixida, guarda-roba, animació musical durant el recorregut, avituallaments, trofeus, classificació, entre otros... No inclou el conjunt de PANTALÓ i SAMARRETA.

* Existirà una INSCRIPCIÓ PROMOCIONAL de 10€ per als 1.000 primers dorsals de la modalitat TOP. Una vegada esgotats aquestos 1.000 dorsals, la resta d'inscripcions TOP passaran al preu de 14€, fins al 10 de maig a les 23:59 hores.

Les inscripcions es TANCARAN AUTOMÀTICAMENT A L'ARRIBAR A 5.000 INSCRITS. NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA.


LLIURAMENT DE DORSALS Y BOSSA DEL CORREDOR
DIVENDRES 12 de Maig
De 16:00 fins les 21:00 hores.

DISSABTE 13 de Maig
De 11:00 fins a les 14:00 y des de les 16:00 fins a les 18:45 hores.

El lliurament de dorsals i bossa del corredor es realitzarà al PAVELLÓ POLIESPORTIU ONE WALL de Massamagrell al carrer Jacinto Benavente

CATEGORIES

MASCULINES

ANY/EDAT

FEMENINES

ANY/EDAT

JUNIORS

1998/1999

JUNIORS

1998/1999

PROMESES

1995/1997

PROMESES

1995/1997

SÉNIOR

1978/1994

SÉNIOR

1978/1994

VETERANS "A"

1968/1977

VETERANES "A"

1968/1977

VETERANS "B"

1958/1967

VETERANES "B"

1958/1967

VETERANS "C"

1957 y anteriors

VETERANES "C"

1957 y anteriors

*TROFEUS
Trofeu als tres primers/es de la clasificació General Absoluta.
Medalles als tres primers/es de cada categoría.

CATEGORIES LOCALS

MASCULINAS

AÑO/EDAD

FEMENINAS

AÑO/EDAD

SÉNIOR

1978/1999

SÉNIOR

1978/1999

VETERANS "A"

1968/1977

VETERANES "A"

1968/1977

VETERANS "B"

1958/1967

VETERANES "B"

1958/1967

VETERANS "C"

1957 y anteriors

VETERANES "C"

1957 y anteriors

Es consideren locals aquells participants empadronats a Massamagrell. 

*TROFEUS
Trofeu als tres primers/es de la clasificació General Absoluta Local.
Medalles als tres primers/es de cada categoría.

PREMIS EN METÀL.LIC

ABSOLUT MASCULÍ

ABSOLUT FEMENÍ

1º 200 €

1º 200 €

2º 150 €

2º 150 €

3º 100 €

3º 100 €

 

PREMIS PER EQUIPS (MASCULÍ Y FEMENÍ)

1º 150 €

2º 120 €

3º 100 €

*Puntuaran els tres primers atletes entrats a meta.

PREMIS POR BATRE EL RECORD DE LA PROVA
RECORD MASCULÍ

MENJO KIPRONO (KENIA 2009)

42:50

1.000€

RECORD FEMENÍ

WINNIE JEPKEMOI (KENIA 2011)

49:14

1.000€

Tindran dret a premi en metàl·lic tots aquells atletes espanyols o estrangers inscrits en la prova.

ARTICLE 4º
Serà desqualificat tot atleta que no complisca les distàncies marcades, desacate les ordres dels organitzadors de la prova o no porte dorsal ben visible sobre el pit i sense doblegar. La inscripció en la prova implica la total acceptació de les presents normes. Tot allò no previst en aquestes es resoldrà segons el criteri de l’organització.

ARTICLE 5º
Els servicis mèdics estaran ubicats d'acord amb normativa. Es disposarà de cinc ambulàncies amb metge i personal sanitari, així com un hospital de campanya ubicat en la zona de meta.

ARTICLE 6º
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Director Tècnic de la prova, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats, en l'àrea de cronometratge ubicada en zona de meta.

ARTÍCLE 7º
L'organització disposarà dels següents servicis ubicats en el Poliesportiu Municipal de Massamagrell.

-Guarda-roba.

-Vestuaris i dutxes

En la zona de post-meta, ubicada en la Plaça de Martínez Beneyto, hi haurà servici de massatge.

ARTICLE 8º
Existiran dos llocs d'avituallament líquid compostos per aigua en els quilòmetres 5 i 10 així com l'avituallament final en post-meta compost per aigua, fruites i begudes refrescants.

ARTICLE 9º
El circuit estarà tancat al tràfic comptant amb membres de Policia Local, Protecció Civil, Guàrdia Civil i Voluntaris.

ARTICLE 10º
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l'organització. Queda totalment prohibit seguir els atletes amb moto, bicicleta, o qualsevol altre vehicle, la policia local tindrà permís per a retirar-los del circuit en evitació d'accidents. 

El recorregut no és apte per a cadira de rodes.

ARTICLE 11º
L'organització està coberta per un segur de Responsabilitat Civil. Tots els participants estaran coberts per una Assegurança d'Accident Esportiu i Responsabilitat Civil.

Tota persona que córrega sense estar inscrita o sense mostrar visible el dorsal en el pit, ho farà sota la seua responsabilitat i no podrà participar d'avituallaments, trofeus ni obsequis. Així mateix, no estarà emparada per la Pòlissa d'assegurança contractada i quedarà terminantment prohibida la seua entrada en línia de meta.

Estaran exclosos els derivats d'un patiment latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis, etc. També quedaran exclosos els produïts per desplaçaments a/o des del lloc en què es desenrotlla la prova.

ARTICLE 12º
Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el present reglament, declarant-se trobar-se en bones condicions físiques i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva.


ARTICLE 13º
Al inscriure's a la XVI 15Km "Vila de Massamagrell 2016", els participants donen el seu consentiment per a què l'Ajuntament de Massamagrell, Club Atletisme Massamagrell i Geiser Events S.L per si mateixos o per mitjà de terceres entitats, tracten automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal.

Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la XVI 15Km "Vila de Massamagrell" per a tot el món (reproducció d'imatges i fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) per mitjà de qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seua imatge.

L'organització es reserva el dret de realitzar algun canvi en el present reglament si així ho considerara, havent de comunicar-ho en la web i en la informació del corredor.

ARTICLE 14º
Les inscripcions ja pagades, així com els dorsals són personals i intransferibles, havent d'anar col·locats en el pit sense manipular ni doblegar. L'import de la inscripció no serà retornable ni transferible. No seran admesos per l'Organització corredors que no estiguen inscrits o córreguen sense dorsal, impedint que tinguen accés a la carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits. Així mateix, no es permetrà l'accés a vehicles no autoritzats, per la seguretat dels corredors.

El Director Tècnic de la prova i l'Organització es reserven la facultat de desqualificar l'infractor que, comprovada qualsevol irregularitat per algun corredor, no porte visible el seu dorsal, ho manipule y/o ho cedisca a un altre, altere les dades facilitats a l'Organització o al Jutge Àrbitre respecte als que figuren en el seu DNI o fitxa federativa, no completar el recorregut complet, manifeste un mal estat físic, no facilite a l'Organització la documentació que se li requerisca, incomplisca qualsevol altra norma prevista en les Normes de la FACV, RFEA i IAAF.

ARTICLE 15º
A l'acceptar està prestant el seu consentiment exprés per a cedir les seues dades personals i de salut a CLÍNICA BAVIERA S.A., amb la finalitat que esta entitat mercantil puga remetre-li informació comercial i publicitària dels servicis d'oftalmologia per qualsevol mitjà. Li informem de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en relació a les seues dades de caràcter personal i al tractament dels mateixos, dirigint un escrit a la direcció de Clínica Baviera, SA. (A/A Dpto. Jurídic Passeig de la Castellana 20, 28046, Madrid) o bé enviant un email (al correu electrònic datospersonales@grupobaviera.es) sempre que s'identifique el seu nom junt amb els seus dos cognoms, número d'identificació i la clínica de procedència ja que si no es rebera esta informació els resultaria impossible procedir amb la seua sol·licitud de baixa.

DISPOSICIÓ FINAL

No participeu sense dorsal!

Inscriure's en una carrera urbana no et dóna únicament dret a córrer pels carrers de la ciutat.

Darrere de cada inscripció hi ha tota una sèrie de servicis i atencions que només els corredors i corredores que porten un dorsal tenen dret a utilitzar: avituallaments, assistència sanitària, servicis de seguretat, segur d'accidents i de responsabilitat civil.

Si es participa sense inscripció, o amb un dorsal fals o amb el d'una altra persona, esta cadena d'atencions, per la qual moltes persones han pagat, es trenca, i tot el món ix perjudicat, sense oblidar-nos de les possibles conseqüències legals en cas d'accident o incident durant la prova.

Per tots estos motius, val la pena inscriure's i córrer amb dorsal!

 

 

DESCARREGAR REGLAMENTCopyright © 2012. Club Atletisme Massamagrell.

Contacte: club_atletismo_massamagrell@hotmail.com