XVIII 15K Massamagrell
corredor

REGLAMENT

 

ARTICLE.-1r
La regidoria d'Esports de l'Excm. Ajuntament de Massamagrell, patrocina la XIX Edició de la 15 KM "Vila de Massamagrell", la qual estarà organitzada pel Club Atletisme Massamagrell. La prova tindrà lloc el dissabte 25 d'abril de 2020, a les 18:30 hores i acabarà a les 20:15 hores, sent una hora i quaranta-cinc minuts el temps màxim de la prova.

La prova forma part del Calendari de Carreres Populars del XXIII Circuit de Carreres Populars de la Diputació 2020.

Podrà participar qualsevol persona major de 18 anys que ho desitge sense importar sexe o nacionalitat d'acord amb les limitacions establides en aquest Reglament.

ARTICLE.-2n
El circuit està certificat, amb una distància total de 15 quilòmetres, sent la totalitat de la seua superfície d'asfalt. Consta de dos voltes, la primera de cinc quilòmetres i la segona de deu quilòmetres.
L'eixida i meta estan ubicades en l'Avinguda de Náquera.

ARTICLE.-3r

INSCRIPCIÓ GENERAL A LA XIX 15KM VILLA DE MASSAMAGRELL
Les inscripcións s'obriran el dia 18 de enero, es realitzaràn a la web oficial de la prova www.15km.es y en www.toprun.es
Existiràn tres modalitats d'inscripció
1-INSCRIPCIÓ PROMOCIONAL
-12EUR, existirà una inscripció promocional de 12EUR per als 1.000 primers dorsals o fins al 1 de febrer, esta inscripció inclou conjunt de SAMARRETA i PANTALONS + tots els servicis habituals de la prova; dorsal xip, segur, fira del corredor, calaixos d'eixida, guarda-roba, animació musical durant el recorregut, avituallaments, trofeus, classificació, entre otros...
2-INSCRIPCIÓ 15KM TOP:
-15EUR, del 2 de febrer fins al 22 d'abril, esta inscripció inclou conjunt de SAMARRETA i PANTALONS + tots els servicis habituals de la prova; dorsal xip, segur, fira del corredor, calaixos d'eixida, guarda-roba, animació musical durant el recorregut, avituallaments, trofeus, classificació, entre otros...
3-INSCRIPCIÓ 15KM LOW-COST:
-6EUR, del 18 de gener fins el 22 d'abril, esta inscripció inclou tots els servicis habituals de la prova; dorsal xip, segur, fira del corredor, calaixos d'eixida, guarda-roba, animació musical durant el recorregut, avituallaments, trofeus, classificació, entre otros... No inclou el conjunt de CAMISETA i PANTALONS.
Les inscripcions es tancaran automàticament a l'arribar a 3.000 inscrits.
*NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA.

LLIURAMENT DE DORSALS Y BOSSA DEL CORREDOR

DISSABTE 25 d'abril
De 11:00 fins a les 14:00 y des de les 16:00 fins a les 18:15 hores.
El lliurament de dorsals i bossa del corredor es realitzarà al PAVELLÓ POLIESPORTIU ONE WALL de Massamagrell al carrer Jacinto Benavente


CATEGORÍES

MASCULINES

ANY/EDAT

FEMENINES

ANY/EDAT

JUNIORS

2001/2002

JUNIORS

2001/2002

PROMESES

1998/2000

PROMESAS

1998/2000

SÉNIOR

1981/1997

SÉNIOR

1981/1997

VETERANS "A"

1971/1980

VETERANOS "A"

1971/1980

VETERANS "B"

1961/1970

VETERANAS "B"

1961/1970

VETERANS "C"

1960 y anteriores

VETERANAS "C"

1960 y anteriores

*TROFEUS
Trofeu als tres primers/es de la classificació General Absoluta. Medalles als tres primers/es de cada categoria.

CATEGORÍES LOCALS

MASCULINAS

AÑO/EDAD

FEMENINAS

AÑO/EDAD

SÉNIOR

1981/2002

SÉNIOR

1981/2002

VETERANS "A"

1971/1980

VETERANOS "A"

1971/1980

VETERANS "B"

1961/1970

VETERANAS "B"

1961/1970

VETERANS "C"

1960 y anteriores

VETERANAS "C"

1960 y anteriores

Es consideren locals aquells participants empadronats a Massamagrell.

*TROFEUS
Trofeu als tres primers/es de la classificació General Absoluta Local.
Medalles als tres primers/es de cada categoria.

PREMIS EN METÀL.LIC

ABSOLUT MASCULÍ

ABSOLUT FEMENÍ

1º 200 €

1º 200 €

2º 150 €

2º 150 €

3º 100 €

3º 100 €

 

RECORD MASCULÍ

MENJO KIPRONO (KENIA 2009)

42´50´´

1.000€

RECORD FEMENÍ

WINNIE JEPKEMOI (KENIA 2011)

49´14´´

1.000€

Tindran dret a premi en metàl·lic tots aquells atletes espanyols o estrangers inscrits en la prova.

ARTICLE.-4t
Serà desqualificat tot atleta que no complisca les distàncies marcades, desacate les ordres dels organitzadors de la prova o no porte dorsal ben visible sobre el pit i sense doblegar. La inscripció en la prova implica la total acceptació de les presents normes. Tot allò no previst en aquestes es resoldrà segons el criteri de l’organització.


ARTICLE.-5è
Els servicis mèdics estaran ubicats d'acord amb normativa. Es disposarà de cinc ambulàncies amb metge i personal sanitari, així com un hospital de campanya ubicat en la zona de meta.

ARTICLE.-6è
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Director Tècnic de la prova, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats, en l'àrea de cronometratge ubicada en zona de meta.

ARTICLE.-7è
L'organització disposarà dels següents servicis ubicats en el Poliesportiu Municipal de Massamagrell.

-Guarda-roba.

-Vestuaris i dutxes

En la zona de post-meta, ubicada en la Plaça de Martínez Beneyto, hi haurà servici de massatge.


ARTICLE.-8è
Existiran dos llocs d'avituallament líquid compostos per aigua en els quilòmetres 5 i 10 així com l'avituallament final en post-meta compost per aigua, fruites i begudes refrescants.

ARTICLE.-9è
El circuit estarà tancat al tràfic comptant amb membres de Policia Local, Protecció Civil, Guàrdia Civil i Voluntaris.

ARTICLE.-10è
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l'organització. Queda totalment prohibit seguir els atletes amb moto, bicicleta, o qualsevol altre vehicle, la policia local tindrà permís per a retirar-los del circuit en evitació d'accidents.

El recorregut no és apte per a cadira de rodes.

ARTICLE.-11è
L'organització està coberta per un segur de Responsabilitat Civil. Tots els participants estaran coberts per una Assegurança d'Accident Esportiu i Responsabilitat Civil.

Tota persona que córrega sense estar inscrita o sense mostrar visible el dorsal en el pit, ho farà sota la seua responsabilitat i no podrà participar d'avituallaments, trofeus ni obsequis. Així mateix, no estarà emparada per la Pòlissa d'assegurança contractada i quedarà terminantment prohibida la seua entrada en línia de meta.
Estaran exclosos els derivats d'un patiment latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis, etc. També quedaran exclosos els produïts per desplaçaments a/o des del lloc en què es desenrotlla la prova.

ARTICLE.-12è
Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el present reglament, declarant-se trobar-se en bones condicions físiques i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva.

ARTICLE.-13è
Al inscriure's a la XVI 15Km "Vila de Massamagrell 2016", els participants donen el seu consentiment per a què l'Ajuntament de Massamagrell, Club Atletisme Massamagrell i Geiser Events S.L per si mateixos o per mitjà de terceres entitats, tracten automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal.

Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la XVI 15Km "Vila de Massamagrell" per a tot el món (reproducció d'imatges i fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) per mitjà de qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seua imatge.

L'organització es reserva el dret de realitzar algun canvi en el present reglament si així ho considerara, havent de comunicar-ho en la web i en la informació del corredor.

ARTICLE.-14è
Les inscripcions ja pagades, així com els dorsals són personals i intransferibles, havent d'anar col·locats en el pit sense manipular ni doblegar. L'import de la inscripció no serà retornable ni transferible. No seran admesos per l'Organització corredors que no estiguen inscrits o córreguen sense dorsal, impedint que tinguen accés a la carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits. Així mateix, no es permetrà l'accés a vehicles no autoritzats, per la seguretat dels corredors.

El Director Tècnic de la prova i l'Organització es reserven la facultat de desqualificar l'infractor que, comprovada qualsevol irregularitat per algun corredor, no porte visible el seu dorsal, ho manipule y/o ho cedisca a un altre, altere les dades facilitats a l'Organització o al Jutge Àrbitre respecte als que figuren en el seu DNI o fitxa federativa, no completar el recorregut complet, manifeste un mal estat físic, no facilite a l'Organització la documentació que se li requerisca, incomplisca qualsevol altra norma prevista en les Normes de la FACV, RFEA i IAAF.

 

DISPOSICIÓ FINAL
No participeu sense dorsal!

Inscriure's en una carrera urbana no et dóna únicament dret a córrer pels carrers de la ciutat.

Darrere de cada inscripció hi ha tota una sèrie de servicis i atencions que només els corredors i corredores que porten un dorsal tenen dret a utilitzar: avituallaments, assistència sanitària, servicis de seguretat, segur d'accidents i de responsabilitat civil.

Si es participa sense inscripció, o amb un dorsal fals o amb el d'una altra persona, esta cadena d'atencions, per la qual moltes persones han pagat, es trenca, i tot el món ix perjudicat, sense oblidar-nos de les possibles conseqüències legals en cas d'accident o incident durant la prova.

Per tots estos motius, val la pena inscriure's i córrer amb dorsal!

 

DESCARREGAR REGLAMENT